Als serveren uw hoofdzaak is, zijn wij uw boekhouders

Als schilderen uw hoofdzaak is, zijn wij uw boekhouders

Als verkopen uw hoofdzaak is, zijn wij uw boekhouders

Als ICT uw hoofdzaak is, zijn wij uw boekhouders

Tips

 

De kruitdampen van de eerste loonstroken zijn inmiddels opgetrokken. Bij sommige werknemers zal het netto-salaris een lichte stijging vertonen, bij anderen een daling.

Met name directeur-grootaandeelhouders worden geconfronteerd met een forse daling van het netto-salaris.

Overweeg in die gevallen of er nog ruimte is voor de werkkostenregeling, waarmee 1,5 % van de fiscale loonsom als onkostenvergoeding aan de werknemer betaald wordt. Houd wel de gebruikelijkheid van de vergoeding in de gaten!