Financiële administratie

Wilt u meer weten over salarisverwerking?

Gewapend met moderne hulpmiddelen zijn we in staat om op efficiënte wijze met uw boekhouding aan de slag te gaan. Uw administratie dient als basis voor op te stellen rapportages, waarvan het jaarrapport de belangrijkste is. Ons doel is het opstellen van een leesbaar jaarrapport dat u de informatie biedt die nodig is voor u, uw bank, etc.

 

Ons jaarrapport heeft onmiskenbaar een eigen gezicht: handzaam, praktisch, ontdaan van overbodige franje, begrijpelijk. Het jaarrapport is het uitgangspunt voor de deponeringsstukken (voor bijv. B.V.'s) en fiscale aangiften.

 

Wij kunnen u adviseren over de inrichting van uw administratie. Indien gewenst kunnen wij ook rapportages en liquiditeitsprognoses opstellen die bijvoorbeeld nodig zijn bij het aanvragen van financieringen.

 

Onze diensten omvatten:

+ periodiek bijwerken van administraties
+ verzorgen van ondersteuning bij intern gevoerde administraties
+ periodieke controle van intern gevoerde administraties
+ opstellen van jaarrekeningen
+ informatie en hulp aan startende ondernemers
+ het geven van financiële adviezen

"Uw Financiële

administratie,

nemen wij graag

uit handen"

Background_administratie