Salarisverwerking

Wilt u meer weten over fiscale dienstverlening?

Het uitgangspunt is natuurlijk een correcte salarisstrook. Maar het beantwoorden van vragen op het gebied van salarissen en personeel vinden wij tenminste net zo belangrijk! U kunt op veel vragen direct antwoord krijgen of snel een berekening per e-mail ontvangen.

 

Daarnaast zorgen we ervoor dat de verschillende instanties (Belastingdienst, pensioenfondsen, verzekeraars) tijdig de juiste informatie krijgen. Bovendien bestaat er een grote mate van flexibiliteit: wilt u journaalposten ontvangen, loonstaat, betaaladvieslijst, salarisstroken, per mail, fax of post, we stemmen het graag met u af.

 

Onze diensten omvatten:

+ uitvoeren van periodieke salarisverwerking, aanlevering van loonstroken
+ uitvoeren van proefberekeningen van bruto naar netto en van netto naar bruto
+ toetsing extra vergoedingen aan (fiscale) regelgeving
+ verzorgen loonjournaalposten ter verwerking in financiële administratie
+ signaleren van wijzigingen binnen de diverse CAO's

"Uw Salaris-

verwerking nemen

wij graag

uit handen"

Salarisverwerking